Активність
Учебные материалы


АктивністьКарта сайта
Скачать полную версию работы Вы можете по ссылке Скачать
gumc244.com

1. Особливості систем доказування у різних історичних формах кримінального процесу

2. Правовий статус іноземних громадян у кримінальному процесі України

3. Принцип презумпції невинуватості як правова гарантія встановлення істини у кримінальному процесі

4. Слідчий, як самостійний суб’єкт кримінального процесу

5. Джерела доказів у теорії кримінального процесу

6. Особливості обчислення строків у кримінальному процесі

7. Протокол слідчої дії як процесуальний документ

8. Застава як різновид запобіжних заходів

9. Сучасні погляди науковців на проблему вирішення питання про порушення кримінальної справи

Курсанти за вказівкою викладача виконують індивідуальні науково-дослідницькі завдання наступного змісту:

З метою засвоєння теоретичних положень слід підготувати наступні процесуальні документи:

1. Постанова про порушення кримінальної справи і прийняття її до провадження.

2. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

3. Протокол прийняття усної зави про злочин.

4. Протокол явки з повинною.

5. Повідомлення організації про вчинений злочин.

6. Рапорт про безпосереднє виявлення злочину.

7. Вказівка про проведення судово-медичного (або лікарського) освідування.

8. Пояснення про обставини, що стосуються вчинення злочину.

9. Письмове повідомлення про порушення кримінальної справи, про відмову в порушенні кримінальної справи, про направлення заяви (або повідомлення) за належністю і про права, що виникли у зв'язку з цим.

10. Обкладинка кримінальної справи.

11. Опис документів кримінальної справи.

12. Постанова про прийняття справи до свого провадження.

13. Постанова про виділення кримінальної справи в окреме провадження.

14. Постанова про об’єднання кримінальних справ.

15. Постанова про визнання громадянина потерпілим від злочину.

16. Постанова про визнання цивільним позивачем.

17. Постанова про визнання цивільним відповідачем.

18. Постанова про відмову у визнанні громадянина потерпілим від злочину.

19. Постанова про відмову у визнанні цивільним позивачем.

20. Постанова про накладення арешту на майно.

21. Постанова про скасування накладення арешту на майно.

22. Постанова про відмову в задоволенні клопотань.

23. Постанова про забезпечення безпеки учасника кримінального судочинства.

24. Протокол накладення арешту на майно.

25. Протокол передачі арештованого майна на зберігання.

26. Окреме доручення.

27. Доручення

28. Рапорт про виконання окремого доручення (доручення).

29. Повідомлення про ухилення спеціаліста від виконання покладених на нього обов’язків.

30. Лист-виклик до місця провадження досудового слідства.

31. Повістка.

32. Телеграма (телефонограма, інша подібна форма) про виклик до місця провадження досудового слідства.

33. Письмова вимога видати документи або предмет.

34. Постанова про приєднання до справи речових доказів.

35. Постанова про передачу речових доказів на зберігання.

36. Постанова про вирішення питання про речові докази.

37. Протокол про передачу речових доказів на зберігання.

38. Протоколи, що складаються при вирішенні питання про речові докази:

· Про повернення законному володільцеві

· Про передачу на реалізацію

· Про передачу у користування

· Про передачу зацікавленій особі

· Про передачу в дохід держави

· Про знищення

39. Постанова про застосування підписки про невиїзд.

40. Постанова про застосування особистої поруки.

41. Постанова про застосування поруки громадської організації (або трудового колективу).

42. Згода на особисту поруку як запобіжний захід.

43. Зобов’язання особи, якій неповнолітній передається під нагляд.

44. Зобов'язання особи, до якої запобіжним заходом застосовано підписку про невиїзд.

  1. Зобов’язання особистого поручителя.

46. Подання про необхідність догляду за неповнолітніми дітьми (або безпорадними особами) арештованого.

47. Письмове роз’яснення поручителю його прав і обов’язків.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная