Учебные материалы


Будівельна організація як основний суб’єкт господарюванняКарта сайта
Скачать полную версию работы Вы можете по ссылке Скачать
br88001.com

2. Класифікація будівельних організацій за формами власності.

3. Система управління будівельної організації в умовах ринку.

4.

1 Будівельна організація – це уособлена виробнича одиниця основою якої є професійно-організований трудовий колектив, здатний за допомогою засобів виробництва, виробляти необхідну будівельну продукцію та надавати будівельні послуги.

Будівельна організація це самостійний суб’єкт матеріального виробництва та ринку що має права юридичної особи. До будівельних організацій належать:

· Трести

· Будівельно монтажні управління

· Будівельні управління

· Пересувні механізовані колони

· Дорожні управління

· Та інші.

Сучасна будівельна організація має всі основні риси підприємства, а саме:

· Організаційна єдність (певним чином організований колектив зі своєю внутрішньою виробничою структурою та порядком управління)

· Певний комплекс засобів виробництва.

· Майнова відповідальність (будівельна організація несе повну відповідальність усім своїм майном за різними зобов’язаннями)

· Єдиноначальність (будівельна організація передбачає єдиноначальність, засновану на прямих адміністративних формах управління)

· Самостійність (виступає в господарському обігу від власного іменні має самостійний баланс, рахунки у банках, круглу печатку та дозвіл на виробництво БМР і реалізацію продукції)

· Оперетивно-господарська та економічна самостійність (будівельна організація сама здійснює різні угоди і операції сама отримує прибуток або несе збитки за рахунок прибутку забезпечує стабільний фінансовий стан та подальший розвиток виробництва)

2 Найважливішим завданням діючої будівельної організації є:

· Отримання доходу.

· Забезпечення споживачів будівельною продукцією.

· Забезпечення персоналу заробітною платою, нормальними умовами праці та можливістю професійного зросту.

· Створення робочих мість.

· Охорона навколишнього середовища.

· Недопускання перебоїв у роботі.

Головним завданням будівельної організації є отримання доходу, на основі якого задовольняються соціальні й економічні запити трудового колективу та власників засобів виробництва.

Основні функції будівельної організації:

· Будівництво будинків і споруд виробничого та невиробничого призначення.

· Продаж своєчасна здача в експлуатацію об’єктів у будівництво.

· Матеріально технічне забезпечення будівельного виробництва.

· Управління й організація праці персоналу.

· Розвиток і зростання обсягів виробництва.

· Підприємництво.

· Сплата податків внесків і платежів у бюджет та інші фінансові органи.

· Дотримання діючих норм, стандартів нормативів та державних законів.

3 За формами власності відповідно до закону України «Про Власність» у нашій державі можуть діяти такі будівельні організації:

· Державні (засновані на державній власності).

· Колективні (засновані на власності трудового колективу, громадської або релігійної організації).

· Спільні (засновані на базі об’єднання майна різних власників).

· Орендні

· Приватні (засновані на приватній власності фізичної особи)

· Сімейні (засновані на власності та праці членів однієї сім’ї що проживають разом).edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная