Учебные материалы


Нақты газдарКарта сайта metricarussia.ru

Ван-дер-Ваальс теңдеуінің өрнегін көрсетіңіз.

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 860

Сұйық пен қаныққан бу арасындағы физикалық қасиеттердегі айырмашылық жойылу кезіндегі температура қалай деп аталады?

А) Кюри температурасы

В) кризистік температура

С) қайнау температурасы

D) абсолюттік температура

Е) қалыпты температура

$$$ 861

Кризистік температурадан үлкен температура кезінде зат қандай күйде болады?

А) тек қатты күйде

В) тек сұйық күйде

С) тек газ күйінде

D) сұйық және газ күйлерінде

Е) сұйық және қатты күйлерде

$$$ 862

Идеал газбен салыстырғанда реал газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қосымша қысымы неге байланысты пайда болады?

А) реал газ молекулаларының мөлшерлерін есептеумен

В) реал газ молекулаларының қозғалысының жылдамдықтарының үлкен болуымен

С) реал газ молекулаларының массасының үлкен болуымен

D) молекулалар арасындағы қашықтықта өзара әсерлесумен

Е) реал газ молекулаларының еркін жүріс ұзындығының үлкен болуымен

$$$ 863

Қатты, сұйық және газ тәрізді фазалардың тепе-теңдікте болатын фазалық диаграммасындағы нүкте ….. деп аталады.

А) үштік нүкте

В) кризистік нүкте

С) Кюри нүктесі

D) балқу нүктесі

Е) қайнау нүктесі

$$$ 864

Реал (нақты) газдың ішкі энергиясы мына формулалардың қайсысымен есептеледі?

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 865

Ван-дер-Ваальс теңдеуіне кіретін шамалардың қайсысы 1 моль нақты газ ішіндегі барлық молекулалардың меншікті көлемін анықтайды?

А) Р

В) а

С) V

D)

Е)

$$$ 866

Ван-дер Ваальс теңдеуі … сипаттайды.

А) идеал газ күйін

В) реал газ күйін

С) реал газдың ішкі энергиясын

D) идеал газдағы изотермиялық процесті

Е) идеал газдағы адиабаттық процесті

$$$ 867

Теңдеулердің қайсысы кризистік нүктедегі реал газ күйін сипаттайды?

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 868

Қайнау температурасынан жоғары температураға дейін қыздырылған сұйық күйі қалай аталады?

А) кризистік

В) тепе-теңділік

С) метастабильді

D) стабильді

Е) өтпелі

$$$ 869

Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме?

A) жұтылады

В) тек бөлінеді

С) жұтылмайды да, бөлінбейді де

D) жұтылуы да мүмкін, бөлінуі де мүмкін

E) алғашқыда бөлінеді, сонан соң жұтылады

$$$ 870

Массасы 88г көмір қышқыл газының 290 К температурадағы көлемі 103 см3. Газды нақты деп санап, оның ішкі энергиясын анықтаңыз. ( ):

А) 31 кДж

B) 7 Дж

C) 14 Дж

D) 14 кДж

E) 7 кДж

$$$ 871

Нақты газға арналған Ван-дер-Ваальс теңдеуі:

А) (P+а/ μ)( Vm-в)=RT

B) PVμ=RT

С) PV=m/μRT

D) PV=const

E) PV/T=constedu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная