Програмна оболонка Norton Commander
Учебные материалы


Програмна оболонка Norton CommanderКарта сайта
Скачать полную версию работы Вы можете по ссылке Скачать
kubirubi.com

Програмні оболонки є надбудовами над операційною системою, що полегшують користувачеві роботу з комп'ютером. За їх допомогою користувач може працювати з файловою системою (зміна диску та каталогу; створення, копіювання, знищення файлів та каталогів; перегляд та редагування файлів і т.д.), виконувати команди операційної системи та програми, за допомогою різних засобів виконувати обслуговування компонент комп'ютера (форматування дисків, тестування дисків, перегляд пам'яті комп'ютера, пошук файлів і т.д.). Інформація у програмних оболонках надається в зручному для користувача вигляді. Прикладами програмних оболонок можуть бути Norton Commander, Volkov Commander, PC TOOLS, XTREE GOLD, PC SHELL.

Програмна оболонка Norton Commander представляє інформацію на двох панелях – правій та лівій, на кожній з яких видно список файлів довільного каталогу довільного диску. Параметрами списку (сортування файлів, фільтр) можна керувати. Крім списку файлів на панелях може висвічуватись інформація про диск, каталоги, дерево каталогів і т.д. Найбільш використовувані операції виконуються за допомогою функціональних клавіш, а всі операції можна виконати через верхнє меню.

2.2 Призначення функціональних клавіш.

– Help. По цій клавіші викликається вбудована система допомоги програмної оболонки Norton Commander, за допомогою якої можна отримати інформацію практично по будь-якій операції. Система допомоги є гіпертекстовою та контекстно залежною.

– Menu. Користувач може створювати свою систему меню, за допомогою якої можна швидко виконувати команди, що часто використовуються, та програми. Меню може бути глобальним для всієї системи та локальним – для кожного каталогу. При натисненні спочатку шукається меню для поточного каталогу та викликається, якщо знайдено. Якщо локальне меню не знайдено, викликається глобальне меню. Таким чином кожний каталог може мати свою систему меню.

– View. Перегляд файлу. При натисненні клавіші викликається спеціальна програма-вьюер файлу (в залежності від розширення файлу), котра дозволяє переглядати файли у більш зручному вигляді. При натисненні комбінації або якщо вьюери не настроєні викликається стандартний переглядач файлів. Для переміщення по файлу, що переглядається, використовуються керуючі клавіші зі стрілками. Для пошуку рядка символів – клавіша .

– Edit. Редагування файлу. Команда має власне меню. – підказка щодо функціональних клавіш редактора. Рух по файлу здійснюється за допомогою клавіш цифрової клавіатури, в деяких випадках в комбінації з клавішею . Для переходу на новий рядок необхідно в кінці попереднього натиснути клавішу . Знищення цілого рядка – клавіші . Для запису відредагованого файлу натисніть клавішу . – пошук. Для виходу із редактора натисніть клавішу . Замість стандартного редактора файлів по комбінації можна викликати будь-який зовнішній редактор.– Copy. Копіювання файлу, групи файлів або каталогу. Після натиснення цієї клавіші з'являється запит про напрямок копіювання. За замовчуванням файл копіюється в каталог, що відображається у сусідньому вікні. Можна змінити каталог. Для копіювання натисніть клавішу .

– RenMov. Переміщення файлу, групи файлів або каталогу. Аналогічна команді Copy, але оригінальні файли знищуються.

– Mkdir. Створення каталогу.

– Delete. Знищення файлу, групи файлів або каталогу.

– Pulldn. Активізація та перехід у верхнє керуюче меню.

– Quit. Вихід з програмної оболонки Norton Commander.

При натисненні клавіші активізується верхнє керуюче меню. В верхньому рядку екрана з'явиться рядок, що містить пункти меню Left, Files, Commands, Options, Right. Для переміщення по меню використовуйте керуючі клавіші. Вибравши потрібний пункт меню натисніть клавішу . Для виходу з меню натисніть клавішу .

Примітка. Пункти меню Left та Right задають режими виведення інформації у лівій та правій панелях. Діючі режими відмічені галочкою зліва. Щоб встановити або відмінити режим, треба виділити його клавішами переміщення курсору та натиснути клавішу .

У пунктах меню Left та Right містяться такі підпункти (вибірково):

Brief – у вікні зображається стисла інформація про файли (виводиться тільки ім'я файлу);

Full – у вікні зображається повна інформація про файли (виводиться ім'я файлу, його розмір, дата створення або останньої модифікації);

Info – у вікні зображається зведена інформація про каталог та диск на іншій панелі;

Tree – у вікні зображається дерево каталогів на диску;

quick View – у вікні зображається вміст файлу, на який вказує курсор в іншому вікні;

On/Off – виводиться чи не виводиться на екран відповідна панель (те ж, що команди и );

Name – файли виводяться в алфавітному порядку їх імен (те ж, що команда );

eXtention – файли виводяться в алфавітному порядку їх розширень (те ж, що команда );

Time – файли виводяться в порядку зменшення дати останньої модифікації (те ж, що команда );

Size – файли виводяться в порядку зменшення їх розміру (те ж, що команда );

Unsorted – файли та каталоги виводяться у тому порядку, в якому вони фізично записані;

fiLter – режим зображення в панелі тільки частини файлів каталогу, в залежності від заданої маски;

Drive – перехід на інший диск (те ж, що команда ).

Пункт меню Files дає можливість проводити різні операції з файлами. Практично всі ці операції закріплені за функціональними клавішами та описані вище.

Пункт меню Commands дозволяє виконувати різноманітні команди Norton Commander.

NCD tree – виведення на екран дерева каталогів на диску для швидкого переходу в інший каталог (те ж, що команда );

Find file – пошук файлу на диску (те ж, що команда ).

History – перегляд останніх 16 команд, що були введенні у командному рядку DOS (те ж, що команда );

EGA lines – перемикання у режим виведення 43 (для монітору типу EGA) або 50 (для монітору типу VGA) рядків на екран та назад, з режиму виведення 25 рядків на екран (те ж, що команда ).

Swap panels – вікна Norton Commander міняються місцями (те ж, що команда ).

Panels on/off – зняття панелей Norton Commander з екрану або відновлення їх на екрані (те ж, що команда );

Menu file edit – редагування списку команд, що виводиться при натисненні клавіші .

Пункт меню Options дозволяє задавати конфігурацію та режими роботи Norton Commander.

Configuration – встановлення конфігурації Norton Commander (розглянемо нижче).

Auto menu – після запуску Norton Commander на екран виводиться меню користувача. В цьому режимі для виходу з меню необхідно натиснути клавішу .

Path prompt – коли цей режим увімкнено, то запрошення внизу екрану містить інформацію про поточний диск та поточний каталог, а якщо режим вимкнено, то тільки про поточний диск.

Key bar – при увімкненні цього режиму внизу екрану з'являється меню функціональних клавіш.

Full screen – виводить вікна Norton Commander розміром у повний екран (режим увімкнено) або в половину екрану (режим вимкнено).

Mini status – коли цей режим увімкнено, в нижній частині кожного вікна виводиться рядок з інформацією про поточний файл (ім'я, розмір, дата останньої модифікації) або про помiчені файли (їх кількість та загальний розмір).

Clock – виводить в правому верхньому кутку екрану поточний час.

Save setup – зберігає встановлені режими роботи Norton Commander (те ж, що команда ).

3 ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS

Структура вікна

Структура вікна Windows на прикладі диска С: показана на рисунку

Усі додатки Windows використовують для роботи поверхню робочого столу, і кожний з додатків виконується у своєму власному вікні.

Вікно додатка відображає інформацію додатка.

Рядок заголовка. У верхньому рядку вікна завжди знаходиться ім'я програми. Рядок заголовка служить для переміщення вікна по екрану. Для переміщення вікна потрібно встановити покажчик миші на рядок заголовка, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягнути вікно в потрібне місце.

Межі вікна. Сторони і кути вікна можна використовувати для зміни його розмірів. Для цього потрібно помістити покажчик миші над краєм вікна або над його кутом, так щоб покажчик змінив свою форму на подвійну стрілку. Натиснувши ліву кнопку миші і не відпускаючи її змінюємо розмір вікна.

Головне меню програми розташовується під рядком заголовка вікна. Якщо клацнути по одній з назв, що знаходяться в ньому, то буде розкрито меню, що містить список команд.

Меню вікна. Крім головного меню, розташованого у верхній частині вікна, кожне вікно додатка має ще і спеціальне віконне меню, у якому розташовуються команди що дозволяють керувати розташуванням вікна і його розмірів – згортати, відновлювати стандартний розмір або розгортати його на весь екран.

Кнопки керування розташуванням вікна. У будь-якому вікні є три кнопки для керування його розташуванням на екрані. Ці кнопки знаходяться у верхньому правому куті екрана.

Кнопка згортання дозволяє забрати вікно з екрана. При згортанні вікно перетворюється в прямокутну кнопку на панелі задач.

Кнопка розгортання дозволяє розгорнути вікно додатка так, щоб воно заповнювало весь екран.

Кнопка закриття служить для повного завершення роботи з додатком і закриття його вікна.

Рядок становища відображає інформацію про об'єкти і роботу додатка.

Панель завдань Windows

На початку роботи з Windows панель завдань виглядає як смуга в нижній частині екрана, на якій відображається кнопка «Пуск» у лівій її частині й індикатор клавіатури і годинник у правій.

Для настроювання параметрів необхідно викликати вікно властивостей панелі завдань. Це можна зробити або через меню Пуск-Настройка-Панель завдань, або за допомогою контекстного меню, що викликається за допомогою клацання правої кнопки миші на вільній ділянці панелі завдань. Команда Властивості контекстного меню відкриває вікно параметрів. На вкладці Панель завдань встановлюється ряд опцій, одна з яких «Автоматично приховувати панель завдань». Якщо вибрати її, то панель завдань буде автоматично згортатися у вузьку сіру лінію уздовж межі екрана, звільняючи більше місця для вікон додатків. Щоб розкрити панель завдань, потрібно підвести покажчик миші до цієї лінії. Як тільки покажчик буде відведений, панель знову згорнеться в лінію.

Елементи вікна Провідник

Програма Провідник подібно засобу Мій Комп'ютер представляє інструмент перегляду вмісту дисків на комп'ютері. У Провіднику для представлення файлів, умісту дисків і папок використовується єдине вікно, у якому виконуються всі дії.

Програма Провідник надає можливість роботи з файлами, каталогами і пристроями комп'ютера. Провідник являє собою спеціальну програму, в якій графічно за допомогою піктограм і ліній позначається взаємне розташування об'єктів (як фізичних, так і логічних). Кожна піктограма супроводжується текстовим рядком з назвою об'єкта. Вікно Провідника можна розділити на 3 області. У двох з них знаходяться зображення логічної (області дерева папок) і фізичної (області активної папки) структури комп'ютера, а в третій, яку можна назвати системною областю, знаходиться інструментарій для роботи з двома першими. До системної області вікна відноситься головне меню (меню "Файл", "Виправлення", "Вид", "Сервіс", "?") і кнопки панелі інструментів, що дублюють команди меню. За допомогою Провідника можна переглянути структуру папок. Найвищим рівнем дерева є папка Робочий стіл. Робочий стіл – умовна позначка всієї області комп'ютерного простору, доступного під час роботи з ОС Windows.

Щоб відкрити Провідник необхідно виконати одну з наступних дій:

1 Клацнути на кнопку Пуск, обрати пункт Програми, а потім клацнути на пункт Провідник.

2 Клацнути правою кнопкою миші на піктограмі Мій Комп'ютер, потім вибрати пункт Провідник.

3 Клацнути правою кнопкою миші на кнопці Пуск, вибрати пункт Провідник.

4 Натиснути комбінацію клавіш Win+E (Explorer).

5 У стовпчику Всі папки клацнути на папці, вміст якої потрібно переглянути.

6 Якщо в обраній папці є вкладені папки, поруч з ім'ям цієї папки вказується знак “+”. Щоб побачити імена вкладених папок, необхідно клацнути на знак “+”.

7 Вміст обраної папки відображається на панелі Вміст папки.

8 Завершивши перегляд, клацнути на кнопку Закрити або вибрати команду Файл→Закрити.

Вигляд вікна Провідника представлений на рисунку. У вікні Провідник, як і у вікні Мій Комп'ютер інформацію можна представляти у вигляді великих піктограм, дрібних піктограм, списку або таблиці.

Папка

Папка (folder) - це логічна ємність, у якій можна згрупувати будь-які елементи, наприклад, документи, файли, інші папки або ярлики.

Ярлик (shortcut) - це можливість використати посилання на об'єкт без необхідності створення копії цього об'єкта.

Папки в Windows діляться на файлові й об'єктні. Файлові папки є відображенням каталогів на диску, а об'єктні є зображенням логічних і фізичних пристроїв комп'ютера. Папки мають ієрархічну структуру. Для створення папки необхідно виокремити папку, у якій буде розміщена нова папка, і обрати одну з наступних дій:

– меню Файл→Створити→Папка й ввести ім'я папки;

– у контекстовому меню обрати команду Створити.

Піктограма ярлика повністю збігається з піктограмою оригіналу. Ярлик відрізняється тільки стрілкою в нижньому лівому куті. Ярлик не є ні файлом, ні папкою. Його можна визначити

посилання на той чи інший об'єкт. Ярлик займає менше ніж 1 Кбайт пам'яті й має розширення .lnk.

Ярлик забезпечує швидкий доступ (шляхом подвійного натискання) до будь-якої папки, документа, програми. Для створення ярлика досить виконати наступні дії:

– скористатися засобами Мій комп'ютер, Провідник, Пошук для переходу до піктограми потрібної папки, програми, документа;

– натиснути праву кнопку миші й, не відпускаючи її перетягти цю піктограму на Робочий стіл або в іншу папку, або на кнопку Пуск;

– відпустити праву кнопку миші й обрати в меню, яке з'явилось, пункт Створити ярлик. Копія піктограми з маленькою стрілочкою з'явиться на Робочому столі.

Основні папки, з якими працюють користувачі:

1 Робочий стіл (desktop).

2 Мій Комп'ютер (доступ до ресурсів ЕОМ)(My Computer).

3 Логічні диски (А:, С:, D:).

4 Кошик (Recycle Bin).

5 Панель Управління (Control panel).

6 Сітьове оточення.

7 Принтери (Printers).

8 Папки з файлами.

Робочий стіл

Робочий стіл - це умовне позначення всієї галузі комп'ютерного простору, доступного при роботі із системною галуззю Windows. Робочий стіл - це підкаталог каталогу Windows .

На робочому столі розташовані графічні об'єкти, які відображають програми, документи, пристрої, які називаються позначками, ярликами, піктограмами. У нижній частині екрана розташована системна панель завдань, що забезпечує швидкий доступ до загальних системних функцій і швидке перемикання з одного додатка на інший.

Набір елементів, які з'являються на робочому столі при запуску Windows, залежать від настройки комп'ютера.

Папка Мій комп'ютер – це піктограма, що дозволяє переглянути зміст комп'ютера (рис.1). Мій комп'ютер - це системна папка, її не можна знищувати.

Для того, щоб побачити, які пристрої підключені до комп'ютера, потрібно двічі натиснути на піктограму „Мій Комп'ютер” на Робочому столі. Після цього можна виконати одну з наступних операцій:

1 Щоб побачити зміст обраного диска натисніть двічі на піктограму цього диска.

2 Щоб побачити зміст обраної папки натисніть двічі на піктограму цієї папки.

3 Щоб побачити зміст обраного файла необхідно натиснути двічі на піктограму цього файла.

Відтворити інформацію у вікні Мій Комп'ютер можливо у вигляді:

– великих позначок;

– дрібних позначок;

– у вигляді списку;

– у вигляді таблиці.

Мережеве оточення використовується для перегляду ресурсів мережі. Мережа - це група комп'ютерів, які підключені один до одного або до центрального процесора так, щоб вони мали можливість разом використовувати різні ресурси, наприклад документи й принтери.

Кошик призначений для тимчасового збереження знищених файлів. Він дозволяє повернути випадково знищені файли. Для визначення властивостей, треба натиснути праву кнопку миші і обрати пункт Властивості. Для очищення кошика в контекстному меню обрати пункт Очищення кошика.

Портфель – це папка, що дозволяє проводити синхронізацію різних версій того ж самого файла. Портфель необхідний при роботі на декількох комп'ютерах з одними й тими документами.

Кнопка ПУСК перебуває на системній панелі завдань і викликає Головне меню, що дозволяє запускати програму, відкривати документи, змінювати настройки системи, одержувати довідкову інформацію, знаходити файл та інше.

3.6 Загальні прийоми, пов'язані з переміщенням, копіюванням і видаленням інформації

Перед тим як скопіювати, перемістити або видалити кілька файлів, їх необхідно виділити. Виділити елементи можна в такий спосіб:

1) щоб виділити якийсь один елемент, необхідно клацнути на ньому. При цьому список виділених раніше файлів знімається;

2) щоб додати ще один елемент до уже виділених елементів, необхідно клацнути на ньому, утримуючи клавішу Ctrl;

3) щоб виділити кілька суміжних елементів, необхідно клацнути на першому елементі, а потім, утримуючи клавішу Shift, клацнути на останньому;

4) якщо необхідно виділити ще одну групу суміжних елементів, не порушуючи при цьому уже існуючу виділену область клацнути, утримуючи клавішу Ctrl на першому і на останньому елементі групи, утримуючи комбінацію клавіш Ctrl+Shift;

5) щоб виділити всі елементи у вікні, вибрати команду Виправлення → Виділити всі або комбінацію клавіш Ctrl+A;

6) щоб знову зняти виділення з якого-небудь виділеного елемента, не порушуючи при цьому виділення об’єктів у цілому, клацнути на цьому елементі при натиснутій клавіші Ctrl.

Для копіювання або переміщення файла необхідно:

1)виділити файл або групу файлів у папці джерела-інформації;

2)подати команду Копіювати або Перемістити;

3)відкрити папку-приймач інформації;

4)подати команду Вставити.

Копіювати або переміщувати файли можна й такими способами:

а) використання рядка меню. Вибрати в рядку меню команду Виправлення→Копіювати. Потім вибрати команду Виправлення →Вставити;

б) використання гарячих клавіш. Комбінація клавіш Ctrl+C або Ctrl+Ins, потім Ctrl+V або Shift+Ins;

в) використання буфера обміну. Вибрати на панелі інструментів піктограму Копіювати в буфер і піктограму Вставити з буфера. Щоб перемістити виділені файли необхідно, вибрати команду Виправлення→Вирізати, натиснути комбінацію клавіш Ctrl+X або Shift+Del, або клацнути по піктограмі Видалити в буфер на панелі інструментів;

г) технології перетаскування. Щоб перемістити або скопіювати виділені файли потрібно: виділити файли, потім указати на один з них, натиснути праву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягнути покажчик миші на піктограму приймача інформації. Коли покажчик миші буде встановлений на цю піктограму, відпустити кнопку. Потім у меню, яке з'явиться, вибрати пункт Копіювати або Перемістити.

Перетаскувати файли можна й за допомогою лівої кнопки миші. Піктограма поблизу покажчика миші відображає наміри Win:

1) якщо піктограма має вигляд знака “+”, Win намагається скопіювати файли (тобто додати їх на диск або у папку);

2) якщо піктограма буде мати вигляд маленької стрілки, Win намагається створити на приймачі інформації піктограми ярликів;

3) якщо покажчик миші не супроводжується піктограмою, Win збирається перемістити файли на відповідне місце;

д) контекстного меню. Виділити файл і на виділеному файлі натиснути праву кнопку миші. У контекстному меню вибрати команду Копіювати (або Перемістити). Відкрити папку-приймач інформації, натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду Вставити.

Видалення виділених файлів

Для видалення виділених файлів необхідно виконати одну з наступних дій:

1) натиснути клавішу Del;

2) вибрати команду Файл → Видалити;

3) на панелі інструментів натиснути кнопку Видалити;

4) перетягнути відповідні файли в кошик (у кошик відправляються файли тільки з твердого диска, з дискет файли видаляються назавжди);

5) клацнути правою кнопкою миші й у контекстному меню вибрати пункт Видалити.

Створення папок та робота з ними

Папки можна створювати, як за допомогою інструмента перегляду Мій Комп'ютер, так і за допомогою Провідника.

1 Щоб створити нову папку за допомогою інструмента Мій Комп'ютер, необхідно виконати наступну процедуру:

а) відкрити вікно Мій Комп'ютер, двічі клацнувши на відповідній піктограмі;

б) двічі клацнути на піктограмі диска, на якому буде розташована нова папка (як правило, це жорсткий диск С:);

в) якщо (і тільки якщо), необхідно помістити цю нову папку в яку-небудь з існуючих, відкрити папку, у яку треба помістити нову папку, двічі клацнувши на ній. Можна повторити цей крок, опускаючись по ієрархічному дереву папок до потрібної папки, у якій необхідно створити нову папку;

г) обрати команду Файл → Створити → Папка або в контекстному меню команду Створити. На екрані з'явиться піктограма нової папки з полем для введення імені папки;

д) ввести ім'я для нової папки;

ж) клацнути де-небудь у вікні поза піктограмою нової папки, щоб зберегти нову папку.

2 Щоб створити папку за допомогою інструмента Провідник, необхідно виконати наступні дії:

а) клацнути на кнопці Пуск, указати на пункт Програми, клацнути на пункті Провідник;

б) якщо необхідно створити папку не на поточному диску, вибрати потрібний диск у списку, що розкривається, «Перехід до іншої папки» на панелі інструментів (як правило А: або С:);

в) якщо необхідно, щоб нова папка знаходилася в корені диска С:, клацнути на піктограмі диска С:. Якщо треба створити одну папку всередині іншої, двічі клацнути на піктограмі тієї папки, яка буде містити нову. Вкладена папка є дочірньою папкою, а та, в яку вона вкладена - батьківською. Щоб перейти до дочірньої папки досить клацнути на кнопці (піктограмі) «Перехід на один рівень вгору»;

г) вибрати команду Файл → Створити → Папка або команду Створити контекстного меню. Піктограма нової папки з'явиться в нижній частині списку на правій панелі.

Робота з папками

1 Щоб перейменувати папку, необхідно клацнути на ній правою кнопкою миші, вибрати у підменю пункт Перейменувати;

2 Щоб перемістити або скопіювати файли в папку, потрібно перетягти правою кнопкою виділені файли на піктограму цієї папки, відпустити кнопку миші, у пункті, що з'явився, в меню вибрати команду Перемістити або Копіювати.

3 Щоб перемістити або скопіювати файли з папки, відкрити цю папку, виділити файли, які необхідно перемістити або скопіювати, перетягти правою кнопкою миші виділені файли на піктограму диска і/або папки-приймача, відпустити кнопку миші, вибрати пункт Перемістити або Скопіювати.

4 Щоб перемістити або скопіювати всю папку перейти на диск і/або папку, що будуть містити нову папку. Потім за допомогою правої кнопки миші перетягти піктограму цієї папки на відповідний приймач, відпустити кнопку, вибрати пункт Перемістити або Скопіювати.

5 Щоб видалити папку, клацнути на піктограмі цієї папки, потім натиснути клавішу Del або клацнути правою кнопкою миші на піктограмі цієї папки, вибрати пункт Видалити.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная