Тема 8. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА Черта ВІЙСЬ­КОВОГО КОЛЕКТИВУ
Учебные материалы


Тема 8. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬ­КОВОГО КОЛЕКТИВУКарта сайта
Скачать полную версию работы Вы можете по ссылке Скачать
psyrendb.com

Соціально-психологічні характеристики військового колективу. Становлення військового колективу. Психологія та рівень розвитку військового колективу. Сутність та основні елементи програми вивчення військового колективу, основні методи його дослідження. Динаміка розвитку військового колективу та методика керування ним.

Спілкування як основна психологічна проблема управління та функціонування колективу. Характеристика взаємин у військовому колективі. Потреби у спілкуванні та визнанні. Міжособистісні стосунки в малих військових групах та колективах. Основні принципи взаємостосунків у військових колективах: єдиноначальність, колективізм, гуманність та їх основні риси.

Проблеми нормативного регулювання соціальної поведінки військовослужбовців. Соціально-психологічні умови формування статутних взаємин у військовому колективі.

Позитивний колективний настрій, властивості, види колективних настроїв. Вплив колективного настрою на життя та діяльність військовослужбовців. Складові частини колективного настрою. Колективні настрої за бойових умов та в мирній обстановці.

Загальна характеристика традицій та їх врахування в діяльності командирів. Негативні традиції. Знання національних звичаїв і традицій та їх використання в роботі з підлеглими.

Конфлікти у військовому середовищі. Сутність і психологічна характеристика конфліктів. Основні моделі розвитку конфліктів. Стратегія поведінки під час протікання та вирішення конфліктів.

Соціально-психологічні явища у військовому колективі як форма відображення військовослужбовцями реальних умов їхньої життєдіяльності. Сутність, класифікація та функції соціально-психологічних явищ.

Класифікація та аналіз методик дослідження соціальних явищ у військовому колективі: соціометрія, гомеостатичний метод, шкала прийнятності, вимірювання авторитету, метод узагальнення незалежних характеристик.

Методика вивчення: динаміки міжособистісних стосунків у процесі служби у військовому колективі; етапів розвитку військового колективу; вирішення конфліктів у військовому середовищі.

Військовий колектив як суб’єкт виховання. Основні виховні функції військового колективу.

Провідні фактори соціалізації та соціального становлення воїна. Соціальне військове середовище як фактор соціалізації. Характеристика мікросередовища, його місце в соціальному розвитку особистості воїна.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная